Avalloc´s Lydigheds prøver


KEYLOC

Avalloc´s Lydigheds prøver


DCK


Hårlev 25.05.13


Dommer: Marianne Jensen


Klasse: Brugsprøven


Sit i gruppe (DKK Klasse 3): 10 x 3 OK


Fri ved fod (DKK Klasse 2): 7,5 x 2 Et noget løst følge, skæv plads, samt fører der holder sin arm fast gennem hele programmet.


Springapportering (DKK Klasse 3): 9,5 x 2 Plads position ved afslutning holdes ikke helt ellers fint.


Stå-sit under gang (DKK Klasse 2): 7 x 2 Noget løst følge, sit mistes.


Fremsending/fjernafdækning/indkald og plads under gang: 0 x 3 Hund forlader ringen.


Stillingsskift (DKK Klasse 2): 9,5 x 3 ekstra kommando, ellers ok.


Dæk 2 min. med fører i skjul, samt Indkald fra dæk: 9,5 x 2 Efter lidt søgen kommer hund frem til fører.


Næsepræve-søg (DKK Klasse 2): 9,5 x 2 Genstand holdes lidt uroligt ellers fint.


Fygtløshed for skud: 10 x 2 Nydeligt


Helhedsintryk: 8 x 1 Overdrevne kommandoer, Fint samarbejde, fører skal dog passe på sine overdrevne krops- og stemmekommandoer, hund mangler lidt rutine og sikkerhed på dagen.


Point: 172,5 2. præmie 1. vinder BRGPR


DKK


Albertslund 16.06.12


Dommer: Hans Ove Pedersen


Klasse: LP2


Fællesdæk: 9,5 skæv plads ellers fint


Fri ved fod: 7,5 x 2 et par flagren og h. hænger en overgang, enkelt skæv plads.


Frem og tilbage spring: 9 x 2 skv. pl. ved afslutn., ellers fint


Apportering: 8,5 x 3 en eks.kom. skv. pl


Stå og sit: 10 x 2 fint


Fremsending: 9 x 3 eks. kom. for at få h. ind, ellers fint


Stillingsskift: 7,5 x 3 1. pos. mistes, eks. kom. ved 2. pos.


Indkald fra dæk: 9 x 2 en enkelt flagren, ellers fint


Næsepræve-søg: 9 x 2 app. tygges en smule, skv. pl., ellers fint


Helhedsintryk: 9 x 1 dejligt opmærksomt samarb., den store h. mangler måske den sidste arb. iver. formidabelt f. arb. der støtter h. godt


Point: 192,0 1. præmie LP2DKK


Køge 19.05.12


Dommer: Hans Ove Pedersen


Klasse: LP2


Fællesdæk: 9,5 skæv plads


Fri ved fod: 8 x 2 h. er nu og da lidt for langt fremme, en flagren og skæv plads.


Frem og tilbage spring: 10 x 2 fint


Apportering: 9 x 3 noget skæv plads- ellers fint


Stå og sit: 10 x 2 fint


Fremsending: 0 x 3 h. kommer desværre ikke ud i feltet efter de tilladte antal kom.


Stillingsskift: 9 x 3 h. bevæger sig en smule frem, svæver lidt til sidst.


Indkald fra dæk: 10 x 2 fint


Næsepræve-søg: 8,5 x 2 h. taber og samler op, svæv pl ved aflev.


Helhedsintryk: 9,5 x 1 dejligt opm. samarb. arb.ivrig h. der alene mgl en præcision i øv. 2. harmonisk f. arb.


Point: 175,5 2. præmieDKK


Køge15.10.11


Dommer: Hans Ove Pedersen


Klasse: LP1


Tandvisning: 10 Fint


Lineføring: 7,5 x 2 et par flagren, lidt løst følge, enkel skæv pl.


Stå: 9,5 x 2 kropstegn for at få h. med ellers fint


Spring: 9,5 x 2 pl. lidt for langt fremme, ellers fint


Stillingsskift: 10 x 3 ok


Indkald: 10 x 3 fint


Næsepræve-søg: 8,5 x 2 korrekt genstand tygges og tabes til sidst


Fællesdæk: 10 x 2


Helhedsintryk: 9,5 x 1 dejligt opm. samarb. arbejdsirig h. der mgl. den sidste diciplin. Formidabelt f. arb. med appel og arb. glæde


Point: 169,5 1. præmie LP1DKK


Målev 14.05.11


Dommer: Laila Lysdal


Klasse: LP1


Tandvisning: 10 Fint


Lineføring: 6,5 x 2 h. bevæger sig i stram lini en stor del af øv. samt hænger meget i vend. ryk i lini til pl. ved 2 skr. enkelt fin pl.


Stå: 10 x 2 fint


Spring: 8 x 2 h. stopper ikke, eks. kom. så begge kommer langt fra springbræt før h. kommer pl.


Stillingsskift: 10 x 3 fint


Indkald: 0 x 3 mange mange eks. kom. samt f. flytter sig gør at øv. ikke kan godkendes.


Næsepræve-søg: 0 x 2 desværre for mange kom. samt f. flytter sig fra stedet inden h. markerer korr. næsepr. og lægger sig ned


Fællesdæk: 10 x 2 ok


Helhedsintryk: 7,5 x 1 f. arb. pænt, men h. er ikke helt med på ideen, f. skal sætte sig helt ind i prog, samt mere appel ønskes


Point: 116,5DKK


Fensmark 12.06.10


Dommer: Palle Bergsø


Klasse: LP1


Tandvisning: 10 Fint


Lineføring: 7 x 2 flagre i alle vendingerne, i gang og i løb, et par skæv pladser.


Stå: 9,5 x 2 Krops kom. ved plads ellers fint


Spring: 8 x 2 eks. plads kom plus håndtegn og skæv plads.


Stillingsskift: 8,5 x 3 h. drejer sig skæv plads ellers ok.


Indkald: 9,5 x 3 skæv plads ellers ok.


Næsepræve-søg: 0 x 2 tager desværre forkerte genstand


Fællesdæk: 0 x 2 rejser sig med det samme.


Helhedsintryk: 8 x 1 f. støtter h. godt, arbejdsglad h. som endnu mangler noget sikkerhed og prøvetræning.


Point: 121 3. præmie